Myytävät kohteet

 

MYYDÄÄN KIINTEISTÖ, JOLLA SIJAITSEE KESKENERÄINEN TUOTANTORAKENNUS.

Saarijärven kaupungissa sijaitsevan ELLUNPAJA -niminen kiinteistö (729-408-5-215) ja tontilla sijaitseva teollisuus- ja huoltohalli, jolla sijaitsee keskeneräiseksi jäänyt teollisuusrakennus.

Rakennuksen sijainti on liikenteellisesti hyvä, noin 200 m 13 tiestä, Uuraisten tien varrella. Kiinteistölle on oma tieliittymä. Tontin pinta-ala on 0,3759 ha ja se sijaitsee osoitteessa Sara-ahontie 17, 43100 Saarijärvi.

Rakennus

Rakennetun osan päämitat ovat noin 15 m x 30 m (noin 450 kmrs2) ja korkeus on noin 7 m. Halli on suunniteltu esim. raskaan ajoneuvokaluston huoltoon ja sen kantavassa rungossa on valmiit kiinnikkeet siltanosturille.

Rakennusluvan mukainen rakennuskokonaisuus on noin 650 krsm2 ja siihen sisältyy toimisto-osa, lämpökeskus ja katosrakennelma. Rakennus on ns. runkovaiheessa, mm. lattia, ovet ja ikkunat ja kiinteistötekniikka puuttuvat.   

Tontti on tasainen, soramoreenipohjainen (pohjavesialuetta). Kiinteistöllä on valmiina sähkö ja vesiliittymät. Viemäriliittymän osalta sopimus puuttuu, mutta liityntäpiste kunnalliseen viemäriin on valmiina tontin rajan tuntumassa.

Kaavatiedot

Alueella on voimassa oleva asemakaava (hyväksymispäivä 29.3.1983). Kaavamerkintä on TY eli ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennustenkorttelialue. Tehokkuus on e=0,4 eli rakennusoikeus on yhteensä 1504 m2, josta kaavan mukaista rakennusoikeutta on käytetty 650 krsm2. Rakennusoikeutta on jäljellä 854 m2.

Pohjavesialuetta koskevat vaatimukset: Rakennuksessa tulee olla tiivis betonilattia ja öljynerotuskaivot. Jos pihalla säilytetään tuotantoon liittyviä koneita (esim. raskasta ajoneuvokalustoa), tulee ”konekenttä” olla asfaltoitu ja hulevedet tulee johtaa öljynerotuksella varustettuun vesikaivoon. Pysäköidyt asiointiin liittyvät ajoneuvot (esim. henkilöautot) eivät vaati erityisjärjestelyitä.

Kiinteistön myynti ja sen ehdot

  • kohde on myynnissä tarjousmenettelyllä lähtöhinnan ollessa 80.000 euroa,
  • kirjallisia tarjouksia otetaan vastaan 10.1.-10.2.2023 välisenä aikana,
  • tarjoukset tulee jättää viimeistään 10.2.2023, klo. 16.00 mennessä,
  • kohdetta esitellään siitä kiinnostuneille ostajaehdokkaille tarjouksen jättämisaikana,  
  • tarjoukset tulee osoittaa alla olevaan sähköpostitse tai yhtiön osoitteeseen,
  • kirjalliset tarjoukset käsitellään tarjousajan päättymisen jälkeen
  • kaupan toteutuminen edellyttää Saarijärven kaupunkikonsernin hyväksyntää
  • myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saatu tarjous

Lisätietoja:

Lataa kohde-esite:

https://www.toimitilat.fi/toimitilaesite/10704784?key=d6b3ae9771ed936549b27c582eb061df

                      Esite sisältää myös liitetietoja, mm

– liitetiedosto: Asemakarttaote 729-408-5-215 kohderajauksella/sininen

– Valokuvia kiinteistöstä